Play is the highest form of research.

// HOME AT WORK *** JOHN GEBRUIKT ZIJN HUIS ALS ATELIER & ZIJN ATELIER ALS ** PROEFSTATION ** //

Fotografie: Sigurd Kranendonk